Zo werkt het

Samen Hier werkt volgens de benadering van community sponsorship, die al in verschillende landen succesvol is toegepast. Inwoners nemen daar het initiatief om te zorgen dat vluchtelingen kunnen overkomen en zich in hun stad of dorp kunnen vestigen. Binnen Samen Hier werken we met Samen Hier-groepen: met vijf personen (bijvoorbeeld buren, vrienden, of collega’s) kun je een groep vormen om een persoon of gezin te ontvangen in jouw woonplaats.

Je kunt op twee manieren een Samen Hier-groep vormen:

Als Samen Hier-sponsorgroep. Jullie bereiden je voor om een vluchteling(gezin) die momenteel nog in een vluchtelingenkamp verblijft, in jullie eigen woonplaats te ontvangen. Vanaf de eerste dag van aankomst staan jullie klaar voor een warme ontvangst. Jullie bouwen het contact op, delen je tijd, kennis en netwerk, beantwoorden vragen, en ondersteunen een jaar lang met praktische zaken zoals de inrichting van het huis of de inschrijving bij de huisarts. Om dit goed voor te bereiden, schrijven jullie vooraf (met hulp van Samen Hier) een actieplan. Een sponsorgroep is onderdeel van community sponsorship.

Als Samen Hier-welkomgroep. In deze variant koppelen we jullie aan een nieuwkomer of nieuwkomersgezin die/ dat al in Nederland is en nieuw in jullie stad is komen wonen. Een jaar lang trekken jullie met elkaar op, en zetten jullie je tijd, netwerk en kennis in om te zorgen dat de nieuwkomers zich thuis voelen.

Elke Samen Hier-groep ontvangt begeleiding van Samen Hier. Die begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit trainingen en een contactpersoon bij wie je terecht kunt met vragen: een community builder . Deze contactpersoon spreekt zowel de taal van de nieuwkomer als Nederlands en kan helpen met culturele verschillen waar jullie tegenaan kunnen lopen of met andere vragen vanuit de groep. Meer informatie vind je onder meedoen of in onze FAQ.

Nieuwsbrief Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.