Community Sponsorship

Bij community sponsorship nemen inwoners de leiding in het vormgeven van een vluchtelingenbeleid waarin mensen op de vlucht in hun nieuwe woonplaats een kans krijgen om vanaf dag één een nieuw bestaan op te bouwen. Community sponsorship is een model waarbij burgers samenwerken met (lokale) overheden om te zorgen dat vluchtelingen zich in Nederland kunnen vestigen.

Er is niet één soort community sponsorship, er zijn verschillende varianten die ieder binnen de lokale context van een woonplaats of bepaalde groep passen. Bij Samen Hier ontwikkelen we verschillende varianten van community sponsorship, om meer expertise en kennis te verkrijgen en te zien wat werkt en niet werkt in Nederland. Één van de community sponsorship varianten is hervestiging, waarbij een persoon op de vlucht vanuit een vluchtelingenkamp direct in een stad of dorp komt te wonen, waar een groep inwoners zich in zet om te zorgen voor een goede ontvangst. De nieuwkomer gaat dus ook niet naar een asielzoekerscentrum maar komt direct in de nieuwe woonplaats te wonen en kan daardoor vanaf dag één een nieuw bestaan en betekenisvolle relaties opbouwen. Lees meer over de verschillende soorten community sponsorship: hervestiging, statushouders, studenten Den Haag, student sponsorship en ad hoc sponsorship voor Oekraïners.

Community sponsorship is een win-win: het versterkt de sociale cohesie , versnelt integratie en vergroot de betrokkenheid van inwoners bij de ontvangst van vluchtelingen in de eigen woonplaats.

Eerste community sponsorshipmodel in Nederland

Samen Hier is de eerste Nederlandse toepassing van community sponsorship. Het is een programma in opbouw: in Nederland hebben we namelijk als inwoners (nog) geen juridische mogelijkheid om zelf vluchtelingen uit te nodigen. Samen Hier sluit daarom vooralsnog aan bij de uitnodigingen die de Nederlandse overheid zelf al doet. Daarmee laten we zien dat het kan: dat er voldoende draagkracht is om de ontvangst van vluchtelingen vorm te geven op basis van uitnodiging en dat inwoners zelf een actieve rol kunnen en willen nemen. Onze ambitie is een groeiend landelijk netwerk van Samen Hier steden en dorpen zodat we aan meer mensen op de vlucht veilige routes én veilige havens kunnen bieden.

Samen Hier is daarmee:

  • een handreiking naar de wereldwijd 1,4 miljoen vluchtelingen die hervestiging nodig hebben en stuiten op het gebrek aan legale, veilige routes
  • een aanmoediging richting Nederlandse gemeenten om samen met inwoners veilige havens te bieden aan vluchtelingen
  • een aansporing naar de Nederlandse overheid om afspraken te maken over legale en veilige routes
  • het antwoord op een lacune op het gebied van initiatieven om vluchtelingen uit te kunnen nodigen.

Sponsorschap roept in eerste instantie misschien de associatie op met geld. Toch is dat niet wat we van groepen vragen. Ook tijd, netwerk en kennis zijn belangrijke middelen die een sponsorgroep inzet. In de huidige variant van Samen Hier is financiële verantwoordelijkheid geen onderdeel. Samen Hier sponsorgroepen zorgen voor een veilige haven, door een warm welkom te geven, het betrekken van hun sociale en professionele netwerken, te ondersteunen met praktische zaken, en het regelen bijvoorbeeld de inrichting van de woning en verhuizing. Het sponsorschap van een groep bestaat dus uit investeringen op sociaal, emotioneel en praktisch niveau.

Naast de groepen kunnen ook anderen als sponsor betrokken zijn bij Samen Hier. Denk aan bedrijven die middelen of tijd ter beschikking stellen.

Nieuwsbrief Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.