Inwoners nemen het initiatief om te zorgen dat vluchtelingen kunnen overkomen en zich in hun stad of dorp kunnen vestigen.

Zo werkt het

Samen Hier werkt volgens de benadering van community sponsorship, die al in verschillende landen succesvol is toegepast. Inwoners nemen daar het initiatief om te zorgen dat vluchtelingen kunnen overkomen en zich in hun stad of dorp kunnen vestigen. Binnen Samen Hier werken we met Samen Hier-groepen: met drie tot vijf personen (bijvoorbeeld buren, vrienden, of collega’s) kun je een groep vormen om een persoon of gezin te ontvangen in jouw woonplaats.

Je kunt op twee manieren een Samen Hier-groep vormen:

Samen Hier sponsorgroep

Jullie bereiden je voor om een vluchteling(gezin) die momenteel nog in een vluchtelingenkamp verblijft, in jullie eigen woonplaats te ontvangen. Vanaf dag één na aankomst staan jullie klaar voor een warme ontvangst. Jullie ondersteunen een jaar lang met praktische zaken, zoals de inrichting van het huis of de inschrijving bij de huisarts en delen je tijd, kennis en netwerk, beantwoorden vragen, en ondersteunen een jaar lang met praktische zaken zoals de inrichting van het huis of de inschrijving bij de huisarts. Om dit goed voor te bereiden, schrijven jullie vooraf (met hulp van Samen Hier) een actieplan.

Samen Hier welkomgroep

In deze variant koppelen we jullie aan een statushouder of statushoudersgezin die/ dat al een tijdje in jullie woonplaats woont. Een jaar lang trekken jullie met elkaar op, en zetten jullie je tijd, netwerk en kennis in om te zorgen dat de nieuwkomers zich thuis voelen.

Elke Samen Hier-groep ontvangt begeleiding van één van de partnerorganisaties uit het netwerk van Samen Hier. Die begeleiding bestaat uit trainingen en een vast contactpersoon , de community builder, bij wie de groep terecht kan met vragen. De community builder spreekt zowel het Nederlands als de taal van de nieuwkomer en biedt ondersteuning bij verschillen waar jullie tegenaan lopen of bij vragen. Meer informatie vind je onder meedoen of in onze FAQ.

Matchen

Een nauwkeurig gemaakte match zorgt voor een goede basis en relatie tussen de nieuwkomer en de Samen Hier-groep. Bij het maken van een match nemen we een aantal criteria mee, namelijk:

  • Kwetsbaarheid: we gaan na of de nieuwkomer kwetsbaarheden heeft waar extra ondersteuning voor geboden moet worden, zoals een leerachterstand, een lichamelijke handicap, mentale kwetsbaarheid of trauma’s.
  • Afstand: ten tweede wordt er gekeken naar de geografische afstand (in kilometers) tussen de nieuwkomer en de Samen Hier groepsleden. We proberen een afstand van minder dan vijf kilometer tussen de verschillende buurten aan te houden.
  • Prioriteiten: ook wordt er tijdens het matchen aandacht besteed aan de prioriteiten van de nieuwkomer. Denk bijvoorbeeld aan het maken van vriendschappelijk contact of het opbouwen van nieuwe netwerken. Er wordt gekeken of de Samen Hier-groep hier hetzelfde in staat en gehoor kan geven aan de prioriteiten van de nieuwkomer.
  • Weegschaal: ten slotte vragen we de deelnemers drie sets van stellingen tegen elkaar af te wegen. Dit noemen wij de weegschaal. Één van die stellingen is bijvoorbeeld: “Als het de verjaardag van iemand van ons is, zullen wij graag onze match uitnodigen/Wij houden liever onze persoonlijke leven gescheiden van onze deelname aan Samen Hier.”

Op basis van deze weegschaal kan Samen Hier nagaan waar de groepsleden en nieuwkomer vooral naar op zoek zijn. De zorgvuldige overweging van deze criteria is belangrijk voor een goede match en draagt volgens ons bij aan een succesvol Samen Hier jaar.

Trainingen

Om als Samen Hier nieuwkomers effectief te ondersteunen, is het belangrijk om je te verdiepen in de achtergrond. Via enkele korte trainingen brengen we je op de hoogte van het hervestigings- en integratiebeleid in de Nederlandse context, de manieren waarop nieuwkomers in een stad terechtkomen en de trajecten en instanties waarmee zij te maken krijgen. Ook gaan we in op verwachtingsmanagement, het opbouwen van gelijkwaardige relaties en situaties die je gedurende het jaar kunt tegenkomen.

Daarnaast is het bijvoorbeeld goed om te realiseren dat je als lid van een Samen Hier-groep niet de rol van maatschappelijk werker, psycholoog of arbeidsbemiddelaar op je hoeft te nemen. Jullie ondersteuning is het beste te vergelijken met wat vrienden, buren of stadsgenoten voor elkaar zouden doen.

Nieuwsbrief Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.