Statushouders

Samen Hier is in 2019 gestart met een pilot voor community sponsorship voor statushouders, nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze variant is speciaal bedoeld voor statushouders die maximaal drie jaar in Nederland wonen, Met deze variant speelt Samen Hier in op de menselijke behoefte tot verbinding. Omdat statushouders al een langere tijd in Nederland wonen, en dus al verder geïntegreerd zijn, is deze variant minder gericht op praktische ondersteuning dan de hervestigingsvariant. Er wordt daarom meer aandacht besteed aan het creëren van een band tussen lokale inwoners en statushouders. Inwoners openen hun netwerken en zetten deze actief in, waardoor statushouders niet alleen meer aansluiting en verbinding op sociaal vlak vinden, maar ook gemakkelijker aan een baan kunnen komen.

Sinds 2019 zijn er in deze variant groepen inwoners uit Den Haag, Almere, Haarlem en Rotterdam gematcht aan statushouders. Deze groepen brengen vervolgens een jaar tijd regelmatig tijd met elkaar door. De groepen worden hierin begeleid door een community builder, iemand die begeleiding biedt in het overkomen van (inter)culturele verschillen of ondersteuning biedt met vertalen. De meerderheid van de Samen Hier community gaf aan dat hun deelname aan Samen Hier hun gevoel van eenzaamheid verminderde.

De groepen helpen een brug te slaan tussen statushouders en de Nederlandse samenleving. Een van de deelnemers vertelde het volgende: “Het contact met de groep heeft geholpen in contact maken met andere Nederlanders. Zij hebben ons dingen geleerd over de omgang met Nederlanders, tips en tricks die we met hen kunnen “oefenen” die contact maken met andere Nederlanders makkelijker maakt”. Alle deelnemers met een vluchtachtergrond die deel hebben genomen aan Samen Hier geven aan dat zij zich meer thuis voelen in hun nieuwe woonplaats.

Wil je een interview lezen van een groep?

Lees meer over hervestiging >>

Lees meer over de UNICEF student community >>

Lees meer over ad hoc sponsorship >>

Lees meer over student sponsorship >>

Nieuwsbrief Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.