Iedereen heeft recht op toegang tot een veilige en fijne plek waarin zij een nieuw bestaan kunnen opbouwen

Wij zijn Samen Hier

Wij zijn Samen Hier. Iedereen kan op een dag genoodzaakt zijn te vluchten. Voor oorlog, onderdrukking, armoede of geweld. Met een netwerk van Samen Hier-groepen op verschillende plekken in Nederland zetten we onze tijd, netwerk en middelen in om veilige routes mogelijk te maken voor mensen op de vlucht en eraan bij te dragen dat zij als nieuwkomer snel kunnen landen in Nederland.

Wij zijn Samen Hier. We geloven in de kracht van netwerken en in het opbouwen van gelijkwaardige relaties. Integratie is voor ons een tweezijdig proces, dat we samen aangaan.  Samen Hier-groepen bestaan altijd uit vijf gevestigde Nederlanders, zodat nieuwkomers versneld toegang hebben tot sociale en professionele netwerken. Die contacten en relaties zijn cruciaal om te kunnen landen.

Wij zijn Samen Hier. Daarom hebben we het liever niet over “vluchtelingen”. We zijn immers allemaal mensen, en een vluchtgeschiedenis bepaalt niet wie iemand is. Toch gebruiken we die term soms wel. Daarmee verwijzen we naar internationale afspraken, waarin is vastgelegd dat mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld, recht hebben op bescherming. Ondanks die afspraken, zien we dat zij nog te vaak een levensgevaarlijke reis moeten ondernemen om in veiligheid te komen. Samen Hier vindt dat dit anders moet, en ziet dat het anders kan!

Zo werkt het

Samen Hier werkt volgens de benadering van community sponsorship, die al in verschillende landen succesvol is toegepast. Inwoners nemen daar het initiatief om te zorgen dat vluchtelingen kunnen overkomen en zich in hun stad of dorp kunnen vestigen. Binnen Samen Hier werken we met Samen Hier groepen: met vijf personen (bijvoorbeeld buren, vrienden, of collega’s) kun je een groep vormen om een persoon of gezin te ontvangen in jouw woonplaats.

Je kunt op twee manieren een Samen Hier groep vormen:

Als Samen Hier sponsorgroep. Jullie bereiden je voor om een vluchteling(gezin) die momenteel nog in een vluchtelingenkamp verblijft, in jullie eigen woonplaats te ontvangen. Vanaf de eerste dag van aankomst staan jullie klaar voor een warme ontvangst. Jullie bouwen het contact op, delen je tijd, kennis en netwerk, beantwoorden vragen, en ondersteunen een jaar lang met praktische zaken zoals de inrichting van het huis of de inschrijving bij de huisarts. Om dit goed voor te bereiden, schrijven jullie vooraf (met hulp van Samen Hier) een actieplan. Een sponsorgroep is onderdeel van community sponsorship.

Als Samen Hier welkomgroep (alleen mogelijk in Den Haag). In deze variant koppelen we jullie aan een nieuwkomer of nieuwkomersgezin die/ dat al in Nederland is en nieuw in jullie stad is komen wonen. Een jaar lang trekken jullie met elkaar op, en zetten jullie je tijd, netwerk en kennis in om te zorgen dat de nieuwkomers zich thuis voelen.

Elke Samen Hier groep ontvangt begeleiding van een van de partners uit het netwerk van Samen Hier. Die begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit trainingen en een contactpersoon bij wie je terecht kunt met vragen. Ook is er een community bouwer beschikbaar. Deze contactpersoon spreekt beide talen en kan helpen met verschillen waar jullie tegenaan lopen of met vragen vanuit de groep. Meer informatie vind je onder meedoen of in onze FAQ.

Partners

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen is een platform van organisaties en Rotterdammers die pleiten voor ruimhartige opvang van vluchtelingen en die hier zelf ook aan willen bijdragen.

Meer weten over het platform? Ga naar de Facebook pagina.

TakecareBnb

Het in Amsterdam gevestigde Takecarebnb koppelt vluchtelingen met een verblijfsstatus aan Nederlandse gastgezinnen. Het initiatief, dat jaarlijks zo’n 100 koppelingen maakt, begeleidt gast en gastgezin tijdens een logeerperiode van drie maanden, waarin integratie en kennis van de Nederlandse taal een geweldige ‘boost’ krijgen.

Meer weten over TakecareBnb? Ga naar de website.

Ambassadeur Mardjan Seighali

“Ik vind Samen Hier een mooi initiatief omdat het verschillende mensen aan elkaar verbindt. Het verbinden van nieuwkomers en Nederlanders lijkt mij een verrijking voor beide partijen.”

Mardjan Seighali, directeur Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF 

Justice & Peace

Samen Hier is een initiatief van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace. Samen Hier is de opvolger van de initiatieven Welkom Hier en Haagse Huiskamer, waarmee de organisatie in de periode 2016 – 2020 de wijdverbreide lokale solidariteit met vluchtelingen onder de inwoners van Nederland stimuleerde en zichtbaar maakte door middel van lokale festivals en netwerkbijeenkomsten. Justice & Peace zet zich in voor het verdedigen en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in Nederland.

Klik hier om meer te weten te komen over Justice & Peace website.
Voor meer informatie om als gemeente of organisatie aan te sluiten bij het Samen Hier-netwerk, klik hier.

Adviesraad

Mohammad Kanfash

Onderzoeker en

consultant

 

Anthony Slinkert

Unitmanager

COA

 

Marjan de Gruijter

Senior Onderzoeker

Verwey-Jonker Instituut/KIS

Doe mee met Samen Hier!

Wil jij samen met vrienden, familie of bijvoorbeeld collega’s een jaar lang een nieuwkomer met een vluchtelingenachtergrond verwelkomen en ondersteunen in jouw woonplaats?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.