Visie

Alle mensen op de vlucht hebben veilige toegang tot een verwelkomende plek waar zij samen met actief betrokken burgers een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Missie

Wij zijn een landelijke beweging van mensen en organisaties die zich inzetten voor een verwelkomende samenleving voor mensen op de vlucht.

Wij zijn Samen Hier

Wij zijn Samen Hier. Iedereen kan op een dag genoodzaakt zijn te vluchten. Voor oorlog, onderdrukking, armoede of geweld. Met een netwerk van Samen Hier-groepen op verschillende plekken in Nederland zetten we onze tijd, netwerk en middelen in om veilige routes mogelijk te maken voor mensen op de vlucht en eraan bij te dragen dat zij als nieuwkomer snel kunnen landen in Nederland.

Wij zijn Samen Hier. We geloven in de kracht van netwerken en in het opbouwen van gelijkwaardige relaties. Integratie is voor ons een tweezijdig proces, dat we samen aangaan. Samen Hier-groepen bestaan altijd uit vijf gevestigde Nederlanders, zodat nieuwkomers versneld toegang hebben tot sociale en professionele netwerken. Die contacten en relaties zijn cruciaal om te kunnen landen.

Wij zijn Samen Hier. Daarom hebben we het liever niet over “vluchtelingen”. We zijn immers allemaal mensen, en een vluchtgeschiedenis bepaalt niet wie iemand is. Toch gebruiken we die term soms wel. Daarmee verwijzen we naar internationale afspraken, waarin is vastgelegd dat mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld, recht hebben op bescherming. Ondanks die afspraken, zien we dat zij nog te vaak een levensgevaarlijke reis moeten ondernemen om in veiligheid te komen. Samen Hier vindt dat dit anders moet, en ziet dat het anders kan!

Partners

Samen Hier werkt op verschillende manieren samen met organisaties en overheidsinstanties om community sponsorship in Nederland te realiseren.

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen is een platform van organisaties en Rotterdammers die pleiten voor ruimhartige opvang van vluchtelingen en die hier zelf ook aan willen bijdragen. Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen is de uitvoerend partner van Samen Hier in Rotterdam.

Meer weten over het platform? Ga naar de Facebook pagina.

Takecarebnb

Het in Amsterdam gevestigde Takecarebnb koppelt vluchtelingen met een verblijfsstatus aan Nederlandse gastgezinnen. Het initiatief begeleidt gast en gastgezin tijdens een logeerperiode van drie maanden, waarin integratie en kennis van de Nederlandse taal een geweldige ‘boost’ krijgen.

Meer weten over Takecarebnb? Ga naar de website.

COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang, ondersteuning en begeleiders van asielzoekers in Nederlands. We werken samen met het COA aan het opvangen van hervestigde vluchtelingen.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk (VWN) ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Op dit moment voeren we een pilot uit met VWN om community sponsorship op te zetten binnen de Zaanstad.

VluchtelingenWerk Zaanstad

Vanuit Zaandam verzorgen VWN Zaanstad de juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die in de gemeente komen wonen. Daarnaast geven ze er voorlichting over de inburgering en wordt de inburgering in de rest van de gemeente vanuit hier gecoördineerd. Vluchtelingenwerk Zaanstad is de uitvoerend partner voor Samen Hier in de Zaanstad.

Unicef Student Team The Hague

Unicef Student Team The Hague (USTTH) is een initiatief dat gerund wordt door studenten dat kinderrechten bevordert in Den Haag, de stad van Vrede en Recht. Zij zijn gedreven in hun werk en vormen een knooppunt voor jongeren die gemotiveerd zijn om deze wereld op een positieve manier te veranderen. Samen met Unicef Student Team The Hague coördineren wij de Samen Hier student community door middel van het “student sponsorship” model.

Meer weten over Unicef Student Team The Hague en de student community? Ga dan naar de website.

Wil je ook meedoen als partner?

Ambassadeur Mardjan Seighali

“Ik vind Samen Hier een mooi initiatief omdat het verschillende mensen aan elkaar verbindt. Het verbinden van nieuwkomers en Nederlanders lijkt mij een verrijking voor beide partijen.”

Mardjan Seighali, Iraans-Nederlandse mensenrechtenactivist, vluchtelingenwerker en bestuurder

Justice & Peace

Samen Hier is een initiatief van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace. Samen Hier is de opvolger van de initiatieven Welkom Hier en Haagse Huiskamer, waarmee de organisatie in de periode 2016 – 2020 de wijdverbreide lokale solidariteit met vluchtelingen onder de inwoners van Nederland stimuleerde en zichtbaar maakte door middel van lokale festivals en netwerkbijeenkomsten. Justice & Peace zet zich in voor het verdedigen en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in Nederland.

Klik hier om meer te weten te komen over Justice & Peace website.
Voor meer informatie om als gemeente of organisatie aan te sluiten bij het Samen Hier-netwerk, klik hier.

Adviesraad

Mohammad Kanfash

Onderzoeker en

consultant

 

Anthony Slinkert

Unitmanager

COA

 

Marjan de Gruijter

Senior Onderzoeker

Verwey-Jonker Instituut/KIS

Doe mee met Samen Hier!

Wil jij samen met vrienden, familie of bijvoorbeeld collega’s een jaar lang een nieuwkomer met een vluchtelingenachtergrond verwelkomen en ondersteunen in jouw woonplaats?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.