Unicef student community Den Haag

De Samen Hier student community is een Samen Hier variant opgezet in samenwerking met het UNICEF Student Team The Hague. In de Samen Hier student community brengen studenten en studenten met een vluchtachtergrond tien weken lang (de duur van een semester) tijd door. In totaal namen er 14 groepen deel aan de Samen Hier student community tussen januari 2021 en juni 2022. In februari 2023 start er een nieuwe community. Studenten worden gematcht  in ‘pods’, groepjes van vier, elk met twee studenten en twee studenten met een vluchtachtergrond. De student community is bedoeld om vriendschappen en gesprekken tussen studenten te bevorderen en een mogelijk gevoel van eenzaamheid te verminderen. Dit laatste doel was vooral belangrijk tijdens en vlak na de COVID-19 lockdown.

De afgelopen semesters van de Samen Hier student community waren een succes. Er waren zelfs studenten, zoals Mohammed,  die zo enthousiast waren over deze Samen Hier variant dat ze meerdere semesters hebben deelgenomen. Zijn doelen voor zijn deelname in de twee semesters waren verschillend. In het eerste semester was zijn doel om praktische vragen te kunnen stellen en vrienden te maken. In het tweede semester bood hij zelf een veilige haven aan nieuwe studenten en kon hen vervolgens helpen met praktische zaken, vragen en contactwaar hij zelf ooit tegen aanliep. Dit laat zien dat je als student echt deel uitmaakt van een community, in welke rol dan ook.

Door middel van deze variant kan Samen Hier de toegevoegde waarde van community sponsorship in de praktijk laten zien. Dit is ook gelijk een goede manier om ervaring op te doen in de begeleiding van studenten met een vluchtachtergrond. In 2023 beginnen we met Samen Hier namelijk een nieuwe variant van student sponsorship als onderdeel van het internationale netwerk COMET.

In samenwerking met het UNICEF Student Team The Hague, zijn wij aan het onderzoeken of het mogelijk is om deze variant van student sponsorship ook in andere Nederlandse steden op te zetten om een nog grotere impact te kunnen maken voor studenten met een vluchtachtergrond.

Wil jij meer lezen over de student community?

Lees meer over hervestiging >>

Lees meer over de statushouders variant >>

Lees meer over ad hoc sponsorship >>

Lees meer over student sponsorship >>

Nieuwsbrief Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.