Samen het nieuwe jaar in?

Vanaf januari kun je je weer opgeven om mee te doen met Samen Hier.

We geloven erin dat we op een open en verbindende manier nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond kunnen ontvangen in de stad, én dat sociale contacten cruciaal zijn om je onderdeel te voelen van de Nederlandse samenleving.

We roepen inwoners van Den Haag op om zich aan te sluiten bij de Samen Hier community en zijn bij de tramtunnel bij de Grote Markt en het Spui te zien op groot beeld om dit te verkondigen!

Heb je ons al gespot in de Haagse tramtunnel? Het filmpje is te zien bij de halte Grote Markt en het Spui.

Sluit je aan bij de Samen Hier community!

Wij zijn Samen Hier Den Haag, een initiatief waarin we groepen van vijf Haagse vrienden of kennissen voor een jaar koppelen aan een nieuwkomer met een vluchtelingenachtergrond. In een groep van vijf is er altijd wel iemand beschikbaar die zijn tijd, enthousiasme en netwerk kan delen en de groep is klein genoeg om een persoonlijke band met elkaar op te bouwen. Aan het begin van het Samen Hier jaar maken de groepsleden samen een concreet plan met wat ze willen bereiken. De groepen betrekken daarbij hun bredere sociale en professionele netwerken om een verschil te maken voor nieuwkomers. De groep kan bijvoorbeeld samen de Nederlandse taal oefenen, of meezoeken naar een studie of baan. Naast praktische hulp, staat het opbouwen van gelijkwaardige contact centraal. De meeste groepen zien elkaar vooral om samen leuke dingen te ondernemen, zoals verjaardagen vieren en de stad ontdekken.

Op deze manier wordt het voor nieuwkomers een stuk gemakkelijker om stadsgenoten te leren kennen en zich thuis te voelen in hun nieuwe woonplaats. Wij zorgen voor ondersteuning door middel van trainingen, begeleiding en Samen Hier community evenementen.