De Samen Hier student community: nogmaals een succes!

Geschreven door Natasja van Hoorn
09-01-2023

In 2021 zette Samen Hier, in samenwerking met Unicef Student Team The Hague (USTTH), de Samen Hier student community op om een inclusief netwerk op te bouwen tussen studenten en jongeren mét en zonder vluchtelingenachtergrond. De Samen Hier student community is onderdeel van het community sponsorship-model, waarbij burgers hun netwerk openen, nieuwkomers ondersteunen in praktische zaken (zoals het zoeken naar een geschikte baan) maar hen vooral opnemen in hun vriendengroep.

In de student community trekken de jongeren in groepen met elkaar op voor een periode van een semester (10 weken). Op basis van studieachtergrond, leeftijd en interesses worden de jongeren met elkaar gekoppeld in groepjes van vier. Na een gezamenlijke kick-off met alle groepen, maken alle groepjes een eigen plan voor hun semester. Zo gaat de ene groep het liefst samen sporten of op stap, en de andere groep spreekt vooral thuis af om samen te eten en bijvoorbeeld met Nederlands te oefenen. Bij de gezamenlijke activiteiten van het Unicef Student Team The Hague ontmoeten de groepen elkaar om ook andere leden van de student community te ontmoeten.

De eerste editie van de student community bleek een succes. De verbinding tussen de jongeren droeg bij aan een verminderd gevoel van isolatie en eenzaamheid onder zowel (internationale) studenten als jongeren met een vluchtachtergrond. Na het eerste succesvolle semester van de student community, werd er in 2022 een tweede editie opgezet die afgelopen jaar is geëvalueerd. Hieronder volgt een samenvatting van de ervaringen.

De student community was voor de groepen een manier om netwerken te vergroten en nieuwe vrienden te maken. Ook was het een manier om meer interculturele betrokkenheid te ervaren omdat de studenten gematcht werden aan leeftijdgenoten met een andere afkomst. Verder was de student community ook een plek voor jongeren met een vluchtachtergrond om meer te leren over de Nederlandse samenleving door de ondersteuning van hun groepsleden bij praktische zaken, zoals uitleg over het onderwijssysteem in Nederland. Andersom wilden studenten ook leren van nieuwkomers. Nieuwkomers voelden door hun  deelname meer aansluiting bij hun leeftijdsgenoten in Den Haag.

“Ik wilde meer horen over de problemen die nieuwkomers ervaren als zij naar Nederland komen, maar vooral wilde ik vriendschappen maken en ervoor zorgen dat mensen zich niet geïsoleerd voelen.’’

Daarnaast gaven de studenten aan dat hun deelname bijgedragen heeft aan hun kennis over culturele gebruiken, de politieke stand van zaken buiten hun land van herkomst en de persoonlijke interesses van hun groepsleden. De studenten gaven aan dat in gesprek gaan met anderen een verbindende factor had. Gelijkwaardig dialoog over culturele verschillen, een land waar je misschien nog niet zoveel van af weet en gedeelde interesses slaat bruggen tussen individuen van verschillende afkomst. Op deze manier verbreed iedereen zijn of haar kennis en is de student community een verrijking voor iedere deelnemer.

“Met één specifieke groepsgenoot had ik erg diepe gesprekken waarin die hun persoonlijke achtergrond deelde, en de culturele situatie in hun land van herkomst. Deze kennis maakte mij bewust van de privileges die ik nu heb. Ook liet het mij zien hoe makkelijk het is om contact te leggen met mensen met andere culturele achtergronden, er zijn altijd overeenkomsten.”

Momenteel maken wij ons op voor de derde editie van de Samen Hier student community die van start gaat in februari 2023. Ben jij of ken jij iemand die wil aansluiten bij de Samen Hier student community? Geef je hier op.

Voor meer informatie over het aankomende semester van de Samen Hier student community, volg de sociale mediakanalen van Samen Hier.

Ben jij benieuwd naar het volledige Evaluatie Rapport van de Samen Hier student community? Klik dan hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.