We geloven in de kracht van netwerken en in het opbouwen van gelijkwaardige relaties.

Wij zijn Samen Hier

Iedereen kan op een dag genoodzaakt zijn te vluchten. Voor oorlog, onderdrukking, of geweld. Met een beweging van Samen Hier-groepen op verschillende plekken in Nederland zetten we onze tijd, netwerk en middelen in om veilige routes mogelijk te maken voor mensen op de vlucht en eraan bij te dragen dat zij snel kunnen landen in Nederland.

Wij zijn Samen Hier. We geloven in de kracht van netwerken en in het opbouwen van gelijkwaardige relaties. Integratie is voor ons een wederzijds proces dat we samen aangaan.  Samen Hier-groepen bestaan altijd uit drie tot vijf gevestigde Nederlanders, zodat nieuwkomers versneld toegang hebben tot sociale en professionele netwerken. Die contacten en relaties zijn cruciaal om te kunnen landen.

Wij zijn Samen Hier. Daarom hebben we het liever niet over “vluchtelingen”. We zijn immers allemaal mensen en een vluchtachtergrond bepaalt niet wie iemand is. Toch gebruiken we die term soms wel. Daarmee verwijzen we naar internationale afspraken, waarin is vastgelegd dat mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld, recht hebben op bescherming. Ondanks die afspraken, zien we dat zij nog te vaak een levensgevaarlijke reis moeten ondernemen om veiligheid te bereiken. Samen Hier vindt dat dit anders moet, en laat zien dat het anders kan.