“Samenhorigheid is emotie, solidariteit is inzicht”

Geschreven & fotografie door Mounia Balakouh
25-04-2022

De Samen Hier community bestaat uit vele lagen; naast actieve burgers en nieuwkomers, werken wij samen met een netwerk van partners dat hard werkt om veilige routes en havens in de steden te realiseren. De partners zijn organisaties, initiatieven of groepen mensen die het opzetten en uitvoeren van Samen Hier in hun woonplaats mogelijk maken. In maart organiseerden we een partnermeeting, waarbij de partners uit Rotterdam, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen en onze collega’s van Samen Hier bijeenkwamen. In een open en informele setting wisselden we ideeën uit, gaven de partners elkaar tips en luisterden we naar onze gastspreker Mirjam Vossen.

Juan Heinsohn, de partner uit Rotterdam en medeoprichter van ’Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen’, wil inwoners laten inzien dat mensen op de vlucht niet behoren tot een abstracte groep waar politici beslissingen over maken, maar dat het individuen zijn met ieder een eigen verhaal, interesses en hobby’s. Om het draagvlak om nieuwkomers te ondersteunen optimaal te benutten, is het effectief om de stad aan te spreken vanuit een positie van medemenselijkheid. Hiervoor zijn niet alleen organisaties cruciaal, maar ook mensen die zich vanuit dit principe willen inzetten:

“We zijn op dit moment betrokken met een groep statushouders die op een boot wonen. Ze reizen verschillende steden af in Nederland en momenteel verblijven ze in Schiedam. Het zijn echte voetbalfans, daarom wilden we organiseren dat we samen voetbal konden gaan kijken in het Sparta stadion. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we Sparta benaderd, niet alleen als een organisatie die met vluchtelingen werkt, maar vooral als voetballiefhebbers, en zij waren bereid om kaarten beschikbaar te stellen. Dit voorbeeld toont aan dat het werkt om de stad en de mensen aan te spreken vanuit medemenselijkheid en te vragen ‘’wie doet er mee?’’ Natuurlijk zullen de reacties en meningen verschillen, maar we hebben als mensen zo veel met elkaar gemeen. Vanuit dat punt moeten we stadsgenoten proberen aan te spreken en zien te mobiliseren.”

Harriet Marseille, de partner uit Leidschendam-Voorburg, sluit zich hierbij aan: juist omdat de reacties en meningen verschillen, vindt ze het belangrijk om als organisatie flexibel te blijven. Dit herkent ze uit haar eigen ervaring met het opzetten van Samen Hier in Leidschendam-Voorburg. Ze merkt dat de inwoners in de gemeente graag het voortouw nemen om mensen op de vlucht te ondersteunen met het opbouwen van een nieuw bestaan en verkent meerdere mogelijkheden die aansluiten bij de behoeften en wensen van de inwoners, gemeente en mensen op de vlucht.

Mirjam Vossen was aanwezig bij de partnermeeting als gastspreker. Mirjam is in België zelf ook betrokken bij hervestiging, en haar ervaring leert dat communiceren vanuit medemenselijkheid, solidariteit, wederkerigheid en gedeelde welvaart succesvol is bij het verbreden van het draagvlak in de samenleving. Met behulp van haar onderzoek en ervaringen reikte zij onze partners handvatten aan die zij de komende jaren goed kunnen gebruiken om het ‘beweegbare midden’ te mobiliseren:

“Enerzijds is er een groep die erg verwelkomend is, daartegenover staan de actieve tegenstanders. Deze laatste groep is erg zichtbaar, waardoor het lijkt alsof die groep het grootst is, maar in werkelijkheid is dit een relatief kleine groep. De grootste groep zit in het midden, die zijn niet erg uitgesproken over of bezig met het onderwerp.”

Ze benadrukte dat de focus gelegd moet worden op wat we kunnen bereiken als samenleving. Een gedachte die goed aansluit bij Samen Hier. De Samen Hier partner uit Nijmegen, Qader Shafiq, voegde eraan toe dat de ontwikkelingen in Oekraïne laten zien dat er in de samenleving veel daadkracht en draagvlak is om mensen op de vlucht lokaal op te vangen en hen te ondersteunen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Qader is echter van mening dat samenhorigheid in de samenleving niet van korte duur moet zijn, in plaats daarvan moeten we solidair zijn en nadenken over oplossingen op de lange termijn:

“Samenhorigheid is emotie, solidariteit is inzicht.”

Qader pleit daarom voor een duurzame aanpak waarbij de opvang van vluchtelingen niet alleen wordt uitbesteed aan de politiek, maar een beweging waar burgers en organisaties samen netwerken creëren om mensen op de vlucht veilige havens en veilige routes te bieden; daar waar de kracht ligt van Samen Hier.

Wil jij je ook meedenken of deel worden van het partnernetwerk en de Samen Hier community uitbreiden naar jouw stad of gemeente?

Neem dan contact met ons op via info[at]samenhier.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.