Acties voor een grotere rol van mensenrechten in asielbeleid

Foto: Wil Sands, 2022

Mediafocus op crisis

Als je de media moet geloven zijn er vooral issues en crisissen in de ontvangst en opvang van vluchtelingen in Europa en Nederland. De focus in het nieuws ligt op de asielcrisis, woningcrisis, incidenten in – en rondom opvanglocaties of fouten in de asielprocedures. Dit leidt tot vooroordelen en weerstand in de samenleving, terwijl positief nieuws en de rechten van vluchtelingen onderbelicht blijven. Dit belemmert draagvlak en sociale inclusie in de samenleving en daarmee ook de ontwikkeling van een beter en humaner asielbeleid waarin meer ruimte wordt gegeven aan veilige routes en het duurzaam verwelkomen van mensen op de vlucht.

Inclusieve en gastvrije gemeenschappen

In Europa en in Nederland komt positieve verandering vaak tot stand door de collectieve inspanning en toewijding van groepen burgers en maatschappelijke actoren. Al halen ze vaak het nieuws niet, er staan wel degelijk steeds meer toegewijde change makers op, die een centrale rol (willen) spelen in het bevorderen van veilige routes en gastvrije omgevingen voor degenen die gedwongen hun thuis zijn ontvlucht. Vanuit een bredere visie op migratie stemmen zij mensenrechten, economische, sociale en culturele belangen op elkaar af. Navigerend binnen de complexiteit van migratie is het maatschappelijk middenveld een sterke kracht voor positieve verandering die zowel kansen als oplossingen biedt.

Acties en initiatieven voor verandering

Samen Hier zet zich door middel van het toepassen van community sponsorship in voor een breed en vooral humaan perspectief op migratie waarin mensenrechten een centrale rol spelen. Daarom steunen wij de petities ‘Give Solidarity a chance’ en ‘Nooit meer buiten slapen’ en deden wij mee aan het expertpanel en de tentoonstelling ‘Storytelling that informs policy’ van Artworks Projects tijdens de The Hague Justice Week.

Foto: Maikel Samuels. Griekenland, Lesbos, 20 oktober 2015. Een kind huilt na de oversteek per boot vanuit Turkije naar Molivos (Lesbos). 

Nooit meer buiten slapen!

Samen Hier is onderdeel van een netwerk van meer dan 30 organisaties uit het migratieveld, die protesteren tegen de onmenselijke behandeling van asielzoekers in opvangcentra in Nederland en pleiten voor duurzame oplossingen. Teken de petitie voor waardige omstandigheden bij de opvang van vluchtelingen in Nederland.

TEKEN DE PETITIE

Give Solidarity a Chance

Wij sluiten ons aan bij een oproep van organisaties uit 11 landen, die een gedeelde en verdeelde verantwoordelijkheid eist voor vluchtelingen die een veilige haven zoeken in Europa. EU-landen moeten samen verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming van vluchtelingen, zorgen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen en voor humane leefomstandigheden. Teken via onderstaande link de petitie van VluchtelingenWerk Nederland voor een eerlijk en menswaardig beleid.

TEKEN DE PETITIE

Storytelling voor beleidsmakers

Op 7 juni nam Liselot deel aan een expertpanel over gedwongen migratie, georganiseerd door ART WORKS Projects in samenwerking met de in de VS-gevestigde denktank ‘The Wilson Center’. Het evenement had als doel om te onderzoeken hoe visuele media en hulpmiddelen nieuwe perspectieven kunnen bieden op de grondoorzaken van gedwongen migratie en het identificeren van nieuwe en creatieve oplossingen voor het groeiende aantal ontheemden in de wereld. Liselot heeft inzichten geboden over Samen Hier, community sponsorship en benadrukte hoe burgers veilige havens voor vluchtelingen kunnen creëren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.