Justice and Peace’s Samen Hier initiatief en Takecarebnb bundelen hun krachten!

Justice and Peace’s Samen Hier initiatief en Takecarebnb bundelen hun krachten om de rol van burgers bij het ontvangen en verwelkomen van vluchtelingen te versterken. De organisaties tekenden vandaag een convenant dat hun gedeelde overtuiging dat burgers verantwoordelijkheid willen nemen bij de (veilige) overkomst, opvang en verdere integratie van vluchtelingen weerspiegelt. De uiteindelijke ambitie is om lokale gemeenschappen in staat te stellen om een actieve rol op zich te nemen bij de hervestiging en verwelkoming van vluchtelingen in hun woonplaats.

Robert Zaal, directeur van Takecarebnb: “Samen Hier en Takecarebnb werken vanuit dezelfde filosofie, namelijk actief burgerschap benutten en samen de verantwoordelijkheid nemen voor inburgeren en fijn samenleven. Dus niet afwachten, niet wijzen naar anderen, maar samen de schouders eronder. Bekend maakt bemind. We delen door onze samenwerking onze kennis en netwerken en willen zo nog meer betekenen voor oude en nieuwe Nederlanders.”

Door het partnerschap kunnen Samen Hier en Takecarebnb middelen en expertise delen om een ​​nieuwe infrastructuur te creëren waarin burgers een gastvrije gemeenschap vormen en samenwerken met hun gemeente om de opvang van vluchtelingen in hun stad of dorp vorm te geven. Dit zal in eerste instantie worden gedaan door het bestaande netwerk van vrijwilligers en partners in het hele land uit te breiden en samen te werken op trainingen en bijeenkomsten.

De ambitie: burgers actief betrekken bij de hervestiging van vluchtelingen

Een bijzonder onderdeel van het convenant betreft de ambitie om gemeenten en steden een uitgebreide hervestigingsdienst voor vluchtelingen te kunnen bieden, waarbij groepen Nederlandse burgers een concrete rol spelen bij de overkomst en verwelkoming van een vluchteling in hun woonplaats. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de huisvesting, huisarts en verzekeringen en het vinden van opleiding of baan. Zo wordt het mogelijk voor burgers om in hun eigen stad of dorp een veilige route voor vluchtelingen naar Nederland te helpen realiseren.

Samen Hier-coördinator Maaike Graaff: “Onze ervaring is dat mensen van alle leeftijden en achtergronden bereid zijn om verantwoordelijkheden op zich te nemen bij het verwelkomen van vluchtelingen. Dat draagvlak en die draagkracht kunnen veel beter benut worden dan nu het geval is door de vluchtelingenopvang in Nederland anders vorm te geven: meer lokaal en met een grotere rol van inwoners om de overkomst van vluchtelingen via veilige routes zoals hervestiging mogelijk te maken. Ik verwacht dat we samen met Takecarebnb een brede beweging kunnen bouwen van burgers die met hun familie en vrienden een gastvrije gemeenschap vormen en vluchtelingen vanaf dag één een goede start willen en kunnen geven in hun nieuwe woonplaats.” 

Takecarebnb

Het in Amsterdam gevestigde Takecarebnb koppelt vluchtelingen met een verblijfsstatus aan Nederlandse gastgezinnen. Het initiatief, dat jaarlijks zo’n 100 koppelingen maakt, begeleidt gast en gastgezin tijdens een logeerperiode van drie maanden, waarin integratie en kennis van de Nederlandse taal een geweldige ‘boost’ krijgen.

Samen Hier

Justice and Peace’s Samen Hier initiatief stelt burgers in staat om met vrienden, buren, collega’s of familieleden een ‘Welkom Groep’ van vijf personen te vormen en een actieve rol te spelen bij de hervestiging en verwelkoming van vluchtelingen in Nederland. In Haarlem, Almere, Den Haag en Rotterdam zijn al pilots getest.  Momenteel werkt Samen Hier aan een netwerk van Samen Hier steden waarin burgers verantwoordelijkheid nemen om veilige routes naar hun stad te helpen realiseren.

De ondertekening van het convenant vindt plaats tegen de achtergrond van een groeiende rol van gemeenten in het Nederlands asielbeleid. Volgens de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten vanaf juli 2021 de regie voor de inburgering van statushouders.

Wil je meer te weten komen over Takecarebnb of zelf een gastgezin worden? Lees dan snel verder!

Wil je meedoen met Samen Hier? Klik dan hier om je aan te melden! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.