Samen Hier in jouw woonplaats?

Het is ook mogelijk om mee te doen met Samen Hier in jouw stad of dorp wanneer Samen Hier daar nog niet actief is. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Als inwoner: Ben jij die pionier die samen met een groep van vijf vrienden, familie of buren een Samen Hier groep start in jouw woonplaats?
  • Als organisatie: Wil jij Samen Hier partner worden? Samen kunnen we de lokale communities uitbouwen tot een groot landelijk netwerk. Heb je interesse om Samen Hier op te zetten in de stad of het dorp waar jouw organisatie is gevestigd? We komen graag met je in contact!
  • Als gemeente: Als gemeente(raad): willen jullie een Samen Hier gemeente zijn, waarin inwoners de ruimte krijgen om vluchtelingen veilige routes te bieden en vanaf dag één goed te laten landen? Deelname aan het landelijk Samen Hier netwerk biedt een kans om de vluchtelingenopvang echt lokaal vorm te geven, en tegelijkertijd sociale cohesie te versterken en integratie te versnellen. Justice and Peace biedt gemeenten advies en begeleiding op maat om een lokaal model voor sponsorship op te zetten. Neem voor meer informatie over deelname aan dit Samen Hier-netwerk contact met ons op.