Impact rapport Samen Hier en hervestiging: een haalbare kaart!

Geschreven & fotografie door Samen Hier
02-06-2022

In december 2020 vingen twee Rotterdamse Samen Hier-groepen voor het eerst mensen op die rechtstreeks via een veilige route overkwamen vanuit een vluchtelingenkamp. Ondersteund door Justice & Peace, de gemeente Rotterdam, Stichting Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk begeleidden ze Abdalla en Yassin zowel met de vele praktische zaken die komen kijken als je je in een nieuw land vestigt, maar ook waren ze nauw betrokken bij ontwikkelingen en uitdagingen op persoonlijk, cultureel en sociaal gebied. Initiatiefnemer van Samen Hier, Justice & Peace, onderzocht de ervaringen van alle betrokken deelnemers en partners en deze waren zeer positief: alle betrokkenen zien de meerwaarde van de community sponsorship aanpak van Samen Hier. Alle bevindingen zijn samengevat in het impact rapport Samen Hier en hervestiging : een haalbare kaart!

De gemeente Rotterdam noemt Samen Hier een welkome aanvulling op de bestaande ondersteuning om nieuwkomers fysiek wegwijs te maken in de stad. Er is hen door de groepen Rotterdammers veel werk uit handen genomen:

“We nemen als stad al heel lang hervestigers op, maar het ontbrak aan intensieve begeleiding in het begin. Deze groep heeft aan het begin heel veel vragen. Vroeger werd ik 24/7 gebeld over allerlei dingen. Er was een gat dat prima overbrugd kon worden door een groep.”

Ook de Rotterdamse groepsleden kijken positief terug op het jaar Samen Hier. Ze zagen voor zichzelf een rol om iemand vanaf dag één in Nederland thuis te laten voelen. De eerste paar maanden vroegen flink wat inzet en flexibiliteit om de nieuwkomers te ondersteunen bij praktische zaken. Deze intensieve periode betaalde zich uit in een hechte band en als vrienden samen dingen ondernemen, tijdens de rest van het jaar én in de toekomst:

“We blijven zeker in contact met elkaar. Als alles goed gaat willen wij zelfs volgend jaar een nieuwe Samen Hier-groep vormen met Abdalla als vierde groepslid (Rotterdammer).”

Voor de nieuwkomers betekende Samen Hier in eerste instantie praktische hulp van de Rotterdammers, ondersteuning bij taal en het vormgeven van het eigen inburgeringstraject . Maar Samen Hier was veel meer dan dat. Beiden vertelden hoe belangrijk het was dat er naast hulporganisaties juist een groep Nederlanders voor hen klaar stond, om het gevoel te hebben gezien te worden en niet alleen te zijn.

“De groep voelt als familie én als vrienden: als familie omdat ze altijd vragen hoe het met me gaat, wat ik vandaag heb gedaan, wat heb ik gegeten. Ze geven me die aandacht zoals familie doet. En daarnaast ook vrienden omdat we samen leuke dingen doen, lachen samen, ze geven me tips over de taal.”

Vervolg

Samen Hier zet de samenwerking in Rotterdam voort. In mei zijn er drie nieuwe gezinnen ontvangen die worden hervestigd in de gemeente. We roepen ook andere Nederlandse gemeenten op om samen met inwoners de opvang, integratie en participatie van (hervestigde) vluchtelingen vorm te geven.

Wil je ook Samen Hier in jouw stad inzetten om met burgers en overheid samen de opvang, integratie en participatie van (hervestigde) vluchtelingen vorm te geven? Neem contact op via info@samenhier.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.