Welke begeleiding krijgt een Samen Hier sponsorgroep?

Elke groep krijgt een contactpersoon die gedurende het hele jaar beschikbaar is, een community builder. Community builders spreken twee talen: Nederlands en de taal van het land van herkomst van de nieuwkomer waaraan jullie gekoppeld zijn. Ook zijn er trainingen om jullie vooraf en tijdens het jaar zo goed mogelijk te ondersteunen, en worden er activiteiten georganiseerd om andere groepen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. De begeleiding wordt georganiseerd door de lokale Samen Hier organisatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.