Wat houdt het precies in om een sponsorgroep te vormen?

Omdat community sponsorship nieuw is in Nederland, zijn we verschillende varianten aan het uitproberen. Dat betekent dat het per stad kan verschillen wat er precies van de sponsorgroep verwacht wordt. In elke plaats geldt in elk geval altijd de volgende basis:
– je vormt een groep van vijf personen
– jullie committeren je voor een periode van twaalf maanden.
– In dat jaar zetten jullie tenminste je tijd en persoonlijke sociale netwerken in om te zorgen voor een goede landing van de vluchteling (of het vluchtelingengezin) aan wie jullie worden gekoppeld en gaan jullie een proces van wederzijdse integratie aan.
– De precieze taken en rollen leggen jullie van tevoren vast met de organisatie die Samen Hier in jullie stad of dorp uitvoert, waarbij jullie ook een ondersteuningsplan maken voor het jaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.