Wat als het gedurende de twaalf maanden toch niet lukt?

Als deel van het landingsplan dat jullie tevoren opstellen, vragen we jullie ook altijd om na te denken over een back-up in het geval een of meerdere van jullie groepsleden zich genoodzaakt zien te stoppen. Het is belangrijk dat de rest van de groep in dat geval door kan gaan en eventueel vervangende groepsleden kan betrekken. Als het door onvoorziene omstandigheden voor de hele groep onmogelijk is om door te gaan, zoekt jullie contactpersoon met jullie samen naar een passende oplossing.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.