Hoe is Samen Hier georganiseerd?

Samen Hier is een samenwerkingsnetwerk tussen verschillende organisaties in Nederland. In elke stad (of dorp) ligt de uitvoering van Samen Hier in handen van een lokale organisatie. Justice and Peace voert Samen Hier uit in Den Haag en is daarnaast de landelijk coördinator en penvoerder van het Samen Hier-netwerk.