Event: In gesprek over migratie & mensenrechten

Een middag over asiel, grenzen, medemenselijkheid en onze verantwoordelijkheid als samenleving met Arnon Grunberg en Qader Shafiq

Wij zijn verheugd om je uit te nodigen voor een uitwisseling op donderdagmiddag 29 februari om 14:00 (inloop vanaf 13:30) in het centrum van Den Haag. Samen willen we het gesprek aangaan over asiel, mensenrechten en de rol van ons als samenleving.

Wij kijken uit naar je aanwezigheid en een waardevolle uitwisseling in The Grey Space in the Middle in Den Haag!

Meld je (gratis) aan en noteer dit event in je kalender!

De val van het kabinet heeft vragen opgeworpen over de richting van onze nationale politiek, en de recente verkiezingen hebben een nieuw landschap geschetst. Nooit eerder discussieerden we zoveel over het belang van mensenrechten en de rechten van nieuwkomers. In dit debat lijken de tegenstellingen onoverbrugbaar en de verdeling te overheersen.

Juist nu is het cruciaal om van elkaar te horen, te luisteren en samen in beweging te komen. Daarom nodigen we je uit om samen met Samen Hier en in gesprek met Arnon Grunberg en Qader Shafiq de mogelijkheden voor verandering en toenadering te verkennen.

Hoe praten we met elkaar over migratie? Hoe creëren we draagvlak voor nieuwkomers? En welke rol is er weggelegd voor lokale burgers om nieuwkomers te verwelkomen? Samen gaan we hierover het gesprek aan.

Hiervoor nodigen we een zo breed mogelijk publiek uit om mee te denken aan de hand van verschillende dialoogtafels. Deel jouw persoonlijke ervaring of professionele expertise en kom samen tot nieuwe ideeën.

Over het programma en de gasten

We starten de middag om 14:00 met een introductie door Hanneke Felten. Zij is senior onderzoeker bij Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven en zal ons meenemen in haar werk over stereotypering en stigmatisering binnen gesprekken over migratie.

Daarna zullen we in gesprek gaan met:

  • Arnon Grunberg is toonaangevend en prijswinnend schrijver en columnist met een kritische blik op maatschappelijke thema’s. Grunberg schreef meest recent het boek “De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood” waarin hij asiel, grenzen en medemenselijkheid onderzoekt.
  • Qader Shafiq is dichter, columnist en oprichter van Bureau Wijland. Shafiq maakt zich hard voor meer samenwerking tussen groeperingen met diverse culturele achtergronden.

De middag zal begeleid worden door presentator en storyteller Leila Prnjavorac. Samen met haar zullen we het gesprek vervolgen aan verschillende dialoogtafels, bijvoorbeeld over inclusiviteit en integratie; representatie en depolarisatie, of de rol van een betrokken samenleving.

Meld je (gratis) aan en noteer dit event in je kalender!

Voor vragen over het event kun je mailen naar info(at)samenhier.nl.

Over Samen Hier

Samen Hier is een landelijke beweging van bewoners en organisaties die de manier waarop mensen op de vlucht naar Nederland komen en de opvang van vluchtelingen wil veranderen, door middel van de implementatie van het eerste community sponsorship van Nederland. Geïnspireerd op internationale voorbeelden, nemen inwoners de leiding in het vormgeven van een vluchtelingenbeleid waardoor mensen op de vlucht veilig naar een land kunnen reizen en in hun nieuwe woonplaats vanaf dag één een nieuw bestaan op kunnen bouwen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Hier

Bedankt voor je inschrijving.