Doneer aan Samen Hier!

Met jouw gift, groot of klein, bouwen wij aan de groei van de Samen Hier beweging zodat steeds meer groepen burgers en studenten samen kunnen bijdragen aan de veilige toegang van vluchtelingen tot een nieuw bestaan en een verwelkomende gemeenschap in Nederland.

Donate to Samen Hier!

With your donation, large or small, we are building on the growth of the Samen Hier movement so that more and more groups of citizens and students can contribute together to the safe access of refugees to a new life and a welcoming community in the Netherlands.

CBF gecertificeerd

Door een bijdrage te leveren aan Samen Hier (initiatief van Justice & Peace Nederland), kun je er zeker van zijn dat je donatie naar een goed doel gaat, die een grote impact heeft en die jou ook ten goede komt.

Justice & Peace is een erkende liefdadigheid en gecertificeerd door het CBF.

ANBI gecertificeerd

Justice & Peace wordt door de Nederlandse overheid erkend als een ANBI (Algmeen Nut Beogende Instelling), geregistreerd onder STICHTING JUSTITIA ET PAX NEDERLAND. Het betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Lees hier meer over op de website van de Nederlandse belastingdiensten.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41150792.

Samen Hier nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving.